Husforsikring

Husforsikring er en annen betegnelse for villaforsikring og boligforsikring.

Husforsikring er en bygningsforsikring for deg som eier enebolig, rekkehus, halvpart av vertikaldelt tomannsbolig eller hel tomannsbolig. En husforsikring dekker normalt skader som oppstår som følge av brann, vann og annen væske som siver ut, innbrudd, annen plutselig og uforutsett skade og rettslig erstatningsansvar. I mange tilfeller dekker den også rettshjelp eller naturskade.

Med en husforsikring er bygningen vanligvis fullverdiforsikret. Det vil som en hovedregel si at erstatningen ved en totalskade vil dekke utgifter med å bygge boligen opp igjen til samme standard. Verdien fastsettes som regel når forsikringen tegnes, basert på de dataene du oppgir om størrelse, bosted, standard osv. Rabatter på husforsikring gies ofte i sammenheng med skadeforebyggende tiltak som alarm, sluk i rommet med vaske- eller oppvaskmaskin eller vannstopper på de nevnte maskinene. Husforsikringer har ofte flere tilleggsforsikringer som er ment å kunne tilpasses ditt ønske og behov av slik forsikring. Vær klar over at husforsikring normalt ikke dekker skade på innbo og løsøre. En annen betegnelse på husforsikring kan være hjemforsikring.

Vi gjør det mulig for deg som forsikringstaker å finne det billigste tilbudet og den beste avtalen på forsikring via våre leverandører.

Noen spør ett forsikringsselskap, de smarte spør flere – klikk her for mer info